Werkwijze

Na telefonische aanmelding volgt een intakegesprek van ongeveer anderhalf uur. Dit intakegesprek is vrijblijvend, daarna ontvangt u een advies over de beste aanpak van uw hulpvraag. Hierbij wordt een afweging gemaakt of de hulpverlening door Perspectief gestart kan worden, of dat het beter is u door te verwijzen naar een andere instelling.
Wordt de hulpverlening door Perspectief gestart, dan vinden de gesprekken plaats in de praktijkruimte te Strijen. De duur van het gesprek is 1 uur. Aan het einde van het hulpverleningstraject vindt altijd een afsluitend evaluatiegesprek plaats. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.