Perspectief Strijen

Wat kan Perspectief voor U betekenen?

Als het even niet meer gaat… in je relatie of met jezelf

Bent u op zoek naar hulp? Mogelijk kan Praktijk Perspectief iets voor u betekenen. Perspectief is een praktijk voor psycho-sociale hulpverlening en EFT relatietherapie. Perspectief richt zich daarbij op uw persoonlijke mogelijkheden en deze versterkt. Dit betekent dat de hulp op verandering is gericht en  aansluit bij de gezonde kant van u als cliënt. Dat kan tevens voor uw relatie gelden. Het is geweldig als mensen iets nieuws ontdekken in hun leven. Vandaar ook de naam “Perspectief” die bewust gekozen is en zich richt op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Vaak kunnen juist moeilijkheden en problemen leiden tot groei en verdere ontwikkeling.

De problemen waarmee mensen naar de praktijk komen zijn heel verschillend. Zo komen mensen met relatie- en gezinsproblemen, maar ook mensen met depressiviteit, angsten en burn-out. U kunt bij het onderdeel “hulpaanbod”zien welke mogelijkheden er zijn. Zowel jongeren als volwassenen komen naar de praktijk. Praktijk Perspectief bestaat sinds 2005. Reeds velen gingen u voor in de zoektocht naar hulp.

Wat kenmerkt professionele hulpverlening?

Bij Perspectief wordt u geholpen door een professionele hulpverlener. Dit houdt in dat u wordt geholpen door iemand die hiervoor is opgeleid en die gebruik kan maken van verschillende methodes om u te helpen.

Daarnaast ontvangt de hulpverlener intercollegiale consultatie binnen een netwerk van hulpverleners uit de regio, waardoor de kwaliteit van de hulp gewaarborgd blijft.

De praktijk is lid van het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA). Dit verplicht de hulpverlener zich te houden aan de hierin geformuleerde beroepscode, zoals het beroepsgeheim. Door deze lidmaatschappen valt de hulpverlener onder het tuchtrecht. Tevens ben ik aangesloten bij de klachten en geschillencommissie van de SCAG. Het is belangrijk uw klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Komt u er niet uit dan kunt U zich wenden tot www.SCAG.nl of het NVPA.

Achtergrond Praktijk Perspectief

Praktijk Perspectief werkt vanuit een christelijke levensvisie. De gebruikte methodieken voor hulpverlening worden getoetst of ze bijbels verantwoord zijn. Specifieke vragen op het gebied van geloven kunnen en mogen besproken worden. Perspectief sluit daarmee aan bij uw levensvisie. Vanzelfsprekend zijn ook niet-christelijke cliënten welkom met hun hulpvraag.