Contextuele hulpverlening

Wat is contextuele hulpverlening?

In de contextuele hulpverlening richt men zich met name op gezins- en familieproblematiek.
De contextuele benadering is ontwikkeld door de psychiater Boszormenyi Nagy. Tijdens mijn studie Maatschappelijk Werk raakte ik erg enthousiast over deze methode en dit resulteerde in vijf jaar verdere studie op dit terrein. Veel problemen van mensen hebben niet alleen met zichzelf te maken maar ook met hun omgeving, hun achtergrond en hun levensgeschiedenis. Elk mens wordt geboren binnen een familie. Binnen het gezin van herkomst leren we veel over het leven. Dit is een manier waarop we in het leven staan en hoe we omgaan met de dingen die op ons pad komen. De relatie met de ouders, de normen en waarden en de patronen van het gezin waarin iemand opgroeide, werken vaak door in het gedrag ten opzichte van de partner, kinderen en anderen. Mensen hebben dit vaak niet in de gaten en denken blanco in het huwelijk te stappen. De contextuele methode geeft hier inzicht in en leert mensen zich op een goede manier te verhouden tot ouders, kinderen en andere familieleden. Oftewel: op een verantwoorde en eerlijke manier zorg dragen voor de mensen om u heen, zonder de zorg voor de eigen persoon uit het oog te verliezen. Dus als u problemen heeft op het gebied van uw gezin of uw familie, bent u hier aan het goede adres. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Vereniging van Contextueel Werkers.